Seri Çözgü Makinası

Seri çözgü hazırlamada çağlıktan bobinlerden gelen iplikler teğet bir şekilde leventlere sarılır. Levent üzerine sarılan çözgü bobin sayısı çağlık kapasitesi kadardır. 
Hazırlanan bu leventler dokumada gerekli olan çözgü adetine ulaşmak amacıyla aktarma işlemi ile birleştirilir. Haşıllama yapılacaksa leventler doğrudan haşıl makinasına levent sehpasına yüklenerek haşıllama işlemi sırasında birleştirilir. bu çözgü sarma sistemi genellikle haşıllanacak çözgüler için kullanılır.  Seri çözgü makinalarına düz çözgü makinaları da denmektedir.
Çağlıktan gelen bobin iplerinin toplama tarağından geçerek  birbirine paralel ve eşit gerginlikte  levent üzerine sarılmaktadır.
 
Seri çözgü de hazırlanan leventler birleştirilerek hedef çözgü tel sayısı elde edilir. Seri çözgü makinası incelendiğinde 3 kısımdan oluştuğu görülür. bu kısımları teknolojik yönden geliştirildiği ve yenilendiği gözlemlenmektedir.
 
1. Çağlık 
2. Toplama Tarağı
3. Levende Sarma Kısmı
 
Makina çalışma hızı 1200 m/dk kademesiz hız kontrollü
Levent yükleme
Tambur baskısı ebonit
Çögü makinası komple PLC destekli
İplik gerilimi rondela ağırlıklı
Tozdan arındırma gezer üfleyici
Kopuk kontrol mekanik hissedicili, dijital göstergeli

Seri çözgü hazırlamada cağlıktan gelen iplikler paralel bir şekilde leventlere sarılır. Levent üzerine sarılan çözgü ipliklerinin sayısı cağlık kapasitesi kadardır. Hazırlanan bu leventler dokumada gerekli olan çözgü sayısına ulaşmak için aktarma işlemi ile birleştirilir. Haşıllama yapılacak ise leventler doğrudan haşıl makinesine yüklenerek haşıllama işlemi sırasında birleştirilir. Bu çözgü sarma sistemi genellikle haşıllanacak çözgüler için kullanılır. Seri çözgü makinelerine düz çözgü makineleri de denilmektedir. Cağlıktan gelen çözgü ipliklerinin toplama tarağından geçerek birbirine paralel ve eşit gerginlikte levent üzerine sarılması işlemidir.

Seri çözgüde hazırlanan leventler birleştirilerek istenen çözgü tel sayısı elde edilir. Seri çözgü makinesinin incelendiğinde üç kısımdan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu kısımların teknolojik yönden yenilendiği ve geliştirildiği gözlemlenmektedir.

Seri çözgü makinesine genel olarak baktığımızda çözgünün bobinler hâlinde bir arada toplandığı metal sehpalardan oluşan cağlık kısmı, bobinlerden alınan iplik uçlarının bir tarak üzerinde birleştirilmesi ve istenen veriler doğrultusunda levent üzerine aktarılmasıdır.

 

CAĞLIK

Seri çözgü makinesinde bobinlerin üzerine istenilen sayı kadar dizildiği bölümdür. Cağlık üzerindeki tertibatla çözgü ipliklerinin eşit gerginlikte bobinlerden sağılmasını sağlar.Seri çözgü makinesinde genellikle V cağlık kullanılır.Çağlık kısmı; bobinlerin takıldığı, ipliğin sağıldığı kısımdır. Bu bölümde yerleştirilecek olan maksimum bobin sayısı çağlığın kapasitesi kadardır.

İĞLER

Cağlıkta bobinlerin üzerine dizildiği cağlığın en önemli parçalarındandır. Bobinlerin üzerinden ipliklerin düzgün bir şekilde sağılması için bobinleri sabit tutmaya yarar.

 

GERİLİM TERTİBATI

Cağlığa dizili olan bobinlerin üzerindeki ipliklerin istenen gerilimde çözülmesini sağlar.Her bobinden alınan iplik uçları frenlerden geçirilir.

 

İPLİK KANCASI

Cağlıkta iplik çalışır durumda iken kancaya takılı durumda olup iplik kopuşlarında kanca düşerek makineyi otomatik olarak durdurur.

 

İPLİK KESME BIÇAĞI

Bobinlerin üzerindeki iplik bittiği zaman çözgü ipliklerinin kesilmesini iplik kesme bıçağı sağlar. Bıçak cağlığın başından sonuna doğru çekilerek çözgü ipliklerinin toplu hâlde kesilmesini sağlar.

 

LEVENDE SARMA KISMI

Cağlıktan bobinler üzerinden gelen iplikleri paralel ve eşit gerginlikte levent üzerine sarılmasını sağlayan kısımdır. Taraktan gelen çözgü iplikleri sevk silindirinden geçerek küçük gruplar hâlinde düğümlenerek levent üzerine takılır. Levendin dönmesiyle çözgü sarılır. Baskı silindiri, levent üzerine sarılan çözgü ipliklerinin sıkıştırmasını ve levendin dönüş hızını ayarlar. Böylece çözgünün düzgün sarılması sağlanır

seri çözğü 4

Videolar